Om os

Historien bag Svedan Industri Køleanlæg A-S

Svedan Industri Køleanlæg på Sjælland er etableret i 1976 af Helge Böckhaus der kom fra Brødrene Gram. Helge satsede på levering af køleanlæg til industri med kompressorer fra ABB-Stal i Sverige.

I 1980 blev Bent Jensen optaget i firmaet, og samtidigt startedes et tæt samarbejde med Viessmann omkring element køle – og fryserum, et samarbejde der stadigt består. I 1983 kom John Rudbæk til; begge kom ligeledes fra Brødrene Gram. Sammen fik de tre opbygget og udviklet Svedan Industri Køleanlæg til en betydende køleinstallatør.

Ved Sabroe’s køb af Stal fra ABB stod Svedan uden direkte kontakt til en industrikølekompressor fabrikant. Der blev derfor indgået et samarbejde med Gram Refrigeration-York der gav Svedan OEM adgang til York-Gram industrikølekompressorer. I årene frem til 1999 blev der opbygget mange Svedan aggregater med Gram HC kompressorer.

I 1996 etablerede John Rudbæk og Bent Jensen sammen med lokale køleteknikere Svedan Polska i Poznan, der hurtigt blev en betydende køleinstallatør i Polen.
Ved Yorks køb af Sabroe i 1999 blev samarbejdet med Gram Refrigeration afbrudt af York, og Svedan indledte et tilsvarende tæt samarbejde med Mycom. Det er blevet til både egne aggregater og flere større industrianlæg leveret af Svedan siden. Svedan er i dag Mycom’s repræsentant i Danmark, og Svedan tilbyder og sælger Mycom kompressorer og reservedele til andre køleinstallatører i Danmark.

I marts 2003 overtog Søren Gram selskabets aktiviteter fra Bent Jensen og John Rudbæk. Begge og samtlige ansatte fortsatte i Svedan. Bent Jensen gik ud af Svedan Polska, og der er i dag ingen direkte relation imellem Svedan i Danmark og Svedan Polska. John Rudbæk gik på pension i 2007; men har stadig løs tilknytning til virksomheden.

Siden er virksomheden igen udviklet med flere nye medarbejdere. Stabilitet, kontinuitet og konstant udvikling er stadig overskriften.
Svedan er blevet ISO 9001:2000 certificeret i december 2008 og er således allerede på forkant med fremtidens nye krav indenfor køleindustrien.
Således er Svedan med tilgang af flere nye kræfter og investering i ressourcer og hjælpemidler styrket til at betjene kunder i lokalområdet Storkøbenhavn og på en del af Sjælland med:

  • Køleanlæg med naturlige kølemidler til proces anlæg, fødevarer, pharma og plast m.m.
  • Køleanlæg med naturlige kølemidler til komfort køl.
  • Klima- og IT køle anlæg
  • Højkvalitets element køle- og fryserum.
  • Element rum til ren-rum
  • 24 timers service for faste kunder
  • Udførelse af lovpligtige eftersyn og tæthedsprøver