ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Svedan har udviklet og implementeret et kvalitetsledelsessystem for at dokumentere virksomhedens forretningsrutiner, bedre tilfredsstille kundernes krav og forventninger og opfylde myndighedernes krav i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31/1-2007 om ”Anvendelse af trykbærende udstyr” som ”Sagkyndig virksomhed”.

Kvalitetsledelsessystemet for Svedan opfylder kravene i standarden DS/EN ISO 9001:2008.

Svedan har fået ISO 9001:2008 certifikat i 2008. Se certifikatet her.