ISO 9001:2015

Svedan har udviklet og implementeret et kvalitetsledelsessystem for at dokumentere virksomhedens forretningsrutiner, bedre tilfredsstille kundernes krav og forventninger og opfylde myndighedernes krav i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31/1-2007 om ”Anvendelse af trykbærende udstyr” som ”Sagkyndig virksomhed”.

Kvalitetsledelsessystemet for Svedan opfylder kravene i standarden DS/EN ISO 9001:2015.

Svedan har haft ISO certifikat siden 2008.